Kurs dla studentów pierwszego roku matematyki stosowanej.