Przedmiot "Uczenie maszynowe i Big Data" - grupa 41K8, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2