Kurs zawiera materiały multimedialne i testy do wykładu (e-learning) oraz materiały do laboratorium oraz projektu.