Kurs przeznaczony dla studentów 2 roku, którzy zaliczyli już kurs dla początkujących.

Kurs przykładowy demonstrujący różne dostępne opcje quizów.

Testowy kurs demonstrujący najważniejsze funkcje platformy Moodle.