Paza pytań do quizów z mechaniki teoretycznej-stan na luty 2023

Materials posted on the Delta platform, should help solve design exercises:

  • statically indeterminate rod structure (grid or frame) subjected to external (forces, moments) loads
  • statically indeterminate rod structure subjected to thermal and geometric loads
  • inertia forces acting on a rod structure with limited number of dynamic degrees of freedom subjected to harmonic excitation.

Kurs zawiera informacje i materiały Studenckiego Koła Naukowego Mechaniki Budowli.

Ten kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia Budownictwa na specjalności BIM. Kurs obejmuje problematykę  modelowania MES 2D/3D zagadnień współpracy konstrukcji budowlanych z podłożem.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, II stopnia, kierunku Budownictwo.  

Kurs wspomagający zajęcia stacjonarne przeznaczony dla studentów I stopnia studiów zaocznych na kierunku Budownictwo. 

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć laboratoryjnych z Mechaniki Gruntów

Kurs obejmuje materiały pomocnicze oraz streszczenia zajęć dydaktycznych prowadzonych z zakresu Budownictwo Ogólne i Rysunek Techniczny

Pozwala na grupową i indywidualną komunikacje  Student / Wykładowca

Umożliwia podjęcie dyskusji a także znalezienie właściwego rozwiązania w zakresie inżynierskich problemów budowlanych 


Dla studentów kierunku Budownictwo na studiach I-go stopnia. Projekt drogowego mostu żelbetowego o ustroju nośnym płytowo-belkowym.

Kurs prezentuje podstawy teoretyczne pomocne do wykonania projektów.

Ponadto przedstawia przykładowe projekty z uwzględnieniem wymagań obliczeniowych .

kurs prezentuje ćwiczenia dotyczące podstawowych przypadków wytrzymałościowych


Kurs zawiera zestaw materiałów do nauki studentów 2 st. WIL

kurs prezentuje zestaw materiałów dydaktycznych z zakresu I semestru wytrzymałości

kurs prezentuje przypadki wytrzymałościowe

oraz zbiór zadań i projektów

Kurs jest przeznaczony dla Studentów studiów II stopnia kierunku KBI