Programowanie robotów stacjonarnych - wprowadzenie. Budowa i parametry robota KUKA KR 3 Agilus. Architektura sterownika KR C4 compact. Panel nauczania smartPAD. Zasady bezpieczeństwa na stanowisku dydaktycznym KUKA ready2-educate.

Metody programowania robotów przemysłowych: on line i off line. Jezyki programowania robotów - ogólna charakterystyka. KRL (Kuka Robot Language). Lista podstawowych instrukcji wykorzystywanych w formularzach przy programowaniu on line. Tworzenie przykładowego programu i dokumentacji.

Stan programatora smartPAD. Tryby pracy i funkcje ochronne. Układy współrzędnych robota KR 3 Agilus i ich przeznaczenie. Przyporządkowanie kierunków osi oraz kierunków obrotów w panelu smartPAD. Metody konfiguracji układu współrzędnych narzędzia. Kalibracja. Obciążalność statyczna i dynamiczna. Podstawowe rodzaje ruchów w przestrzeni: ruchy dokładne i przybliżone. Składanie trajektorii. Struktura programów w języku KRL. Instrukcje warunkowe, sterujące, I/O, oczekiwania itp. Tworzenie programów o różnej złożoności dla zadań sterowania robotem.

Środowiska programowania robotów off line. Środowisko KUKA.Sim Pro firmy KUKA. Komponenty i możliwości środowiska. Zalety i wady programowania off line. Systemy hybrydowe.