Kurs z przedmiotu LabVIEW w sterowaniu systemów mechatronicznych realizowanego w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024


Kierunek: Infotronika
Stopień: II
Rok: I
Semestr: 1 
Forma studiów: Stacjonarne


KURS PRZEZNACZONY JEST DLA STUDENTÓW wieIk, KIERUNKU iNFOTRONIKA STPOP. ii W TRYBIE STACJONARNYM

Kurs Monitoring i Sterowanie Systemami Mechatronicznymi przeznaczony jest dla studentów WIEiK  II stopnia kierunku Infotronika sem. 3, studia stacjonarne

Obliczenia w Chmurze  2021/2022  Infotronika.

Niniejszy kurs umozliwia zapoznanie sie studentów z podstawami monitoringu i diagnostyki systemów mechatronicznych.

Niniejszy kurs przeznaczony jest do poglebienia wiedzy i umiejetnosci z zakresu sposobu i metod zdalnego sterowania systemów mimechatronicznychi ukladów automatyki przemyslowej.

Niniejszy kurs dotyczy poglębionej  znajomosci programowania w graficznym jezyku środowiska LabView firmy National instruments. 

POWYZSZY KURS PRZEZNACZONY JEST DLA STUDENTÓW KIER. iNFOTRONIKA STUDIA STACJONARNE 3 SEM. PRZEDMIOTY zDALNE STEROWANIE SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH. mATERIAL KURSU OBEJMUJE SPOSOBY I ORGANIZACJE PRZESYLANIA DANYCH W SYSTEMACH MECHATRONICZNYCH NA ODLEGLOŚC. pODSTAWA DO OMÓWIENIA TYCH ZAGADNIN SA TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DLA POTRZEB SYSTEMÓW PRZEMYSLOWYCH E-fACTORU.

Kurs przeznaczony dla studentów 1 sem. studiów II stopnia stacjonarnych kier. Infotronika  w przedmiocie LabView w sterowaniu systemów mechatronicznych.

Kurs dotyczy programistycznego srodowiska LabView do wykonywania oprogramowania w jezyku graficznym. Środowisko to stosuje sie w budowie systemów mechatronicznych w jej warstwie programowej.  Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi firmy National Instruments w zakresie materialów Core1 i Core2, realizujacych przygotowanie dom egzaminu certyfikowanego CLAD.

WIEiK_IT-2-s_OwC 2020/2021