W tym kursie znajdować się będą materiały niezbędne do przeprowadzania zaliczenia z przedmiotu Technologie druku 3D.

W kursie tym znajdować się będą materiały dotyczące przedmiotu Modelowanie w materiałoznawstwie. 

Kurs uzupełnieniem wybranych zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Podstawy Nauki o Materiałach prowadzonego na kierunkach Wydziału Mechanicznego

Kurs jest uzupełnieniem zajęć laboratoryjnych oznaczonych numerem L2 w zakresie Badań Własności Materiałów z przedmiotu Podstawy Nauki o Materiałach  prowadzonego na wszystkich kierunkach Wydziału Mechanicznego.