Kurs pomocniczy do zajęć: Termotropowe i liotropowe ciekłe kryształy.

Mikroskopowy opis świata w skali mikro, mezo i makro. Opis kwantowy układów fizycznych w skali atomowej. Praktyczne, stosowane aspekty i zrozumienie podstaw fizycznych w inżynierii nowoczesnych materiałów.