Przedmiot Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych

WYKŁAD ORAZ ĆWICZENIA Z MATEMATYKI
Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie architektury komputerów i systemów operacyjnych. 

Kurs będzie obejmował następująca tematykę:

- Klasyfikacja gruntów i skał. Omówienie metod badania składu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4. 

- Właściwości fizyczne gruntów spoistych i niespoistych. Opis/omówienie badania właściwości fizycznych gruntów spoistych (wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, oznaczenie konsystencji). Opis badania właściwości fizycznych gruntów niespoistych (oznaczenie stanu gruntów niespoistych, wilgotności optymalnej).

- Właściwości deformacyjne gruntów. Opis/omówienie badanie ściśliwości gruntu w edometrze wg PKN-CEN ISO/TS 17892-5

- Właściwości wytrzymałościowe gruntów. Opis/omówienie badania wytrzymałości na ścinanie w aparacie AB wg PKN-CEN ISO/TS 17892-10

Kurs z analizy matematycznej dla studentów ( wykład+ćwiczenia)