Cel przedmiotu:

  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  • postepowanie powypadkowe.
  • ocena narażenia zawodowego, wnioski i podjęte środki profilaktyczne.
  • sporządzanie dokumentacji i protokołów powypadkowych, sporządzanie statystycznej karty wypadku przy pracy.
  • zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.


Kurs zawiera wykłady i testy do samodzielnej realizacji z zakresu przedmiotu

Kurs z Mechaniki Ogólnej I, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, przykładowe zadania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne.

Przedmiot: Podstawy analizy i opracowania danych
Stopień studiów: I
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa
Semestr: 6
Forma: stacjonarne

Kurs z Mechaniki Ogólnej I, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, materiały do ćwiczeń, przykłady, filmy, zadania do samodzielnego rozwiązania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne, testy, fora dyskusyjne.


Celem Przedmiotu jest opanowanie umiejętności przeprowadzenia analizy danych.

Ten kurs z języka angielskiego będzie zawierał jedynie dwa testy dla studentów grup 13B1 oraz 13B2. Testy będą obejmowały materiał z piwerszej połowy semestru (Test 1) oraz z drugiej połowy semestru (Test 2).

Kurs zawiera wykłady z Mechaniki Ogólnej, przykładowe zadania egzaminacyjne, quizy,przykładowe zadania, fora dyskusyjne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów grupy 11W1 i jest realizowany jako część programu nauczania w I semestrze lektoratu w związku z przejściem na zdalny tryb nauczania wobec trwania epidemii koronawirusa. 

Kurs na poziomie C1 będzie obejmował zagadnienia z zakresu projektowania, promocji i budowy produktów w branży wzornictwa przemysłowego. Kurs będzie także zawierał ćwiczenia powtórkowe z gramatyki oraz ćwiczenia uzupełniające materiał z podręcznika Technical English 4 (David Bonamy, Pearson Longman).

Materiały będą pojawiać się na bieżąco (co tydzień) z przerwami na zajęcia synchroniczne (na MS Teams) oraz na testy.