Kurs Termodynamiki technicznej w wymiarze czasowym 9w, 9ć, 9lab dla studentów studiów niestacjonarnych.
Kurs zawiera materiały pomocnicze do wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów.

Wykład z termodynamiki Technicznej

Przedmiot Zaawansowane metody analizy danych - grupa 14S, studia I stopnia stacjonarne, rok IV, semestr 7

Zaawansowane metody analizy danych - grupa 84S2, studia II stopnia stacjonarne, rok IV, semestr 7