Matematyka, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.

Quizy, zadania, prace artystyczne.

Kurs przeznaczony dla studentów Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego - I stopień 7 semestr w roku akademickim 2021/2022

Laboratorium obejmuje ćwiczenia z zakresu materiału podstawowego z  przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn.