Kurs dotyczy przedmiotu Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym, w ramach którego prowadzone są wykłady i seminaria.
Wykład kończy test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru z wiedzy prezentowanej podczas zajęć w zakresie udostępnionych materiałów wykładowych, a seminaria oceniane są na podstawie aktywności i oddanych prac w ramach zajęć seminaryjnych.


Cele przedmiotu Zapoznanie się z wybranymi zaawansowanymi metodami modelowania urządzeń przemysłowych

I. Kurs "Technologia budowy i montażu urządzeń przemysłowych" kierowany jest do studentów wydziału mechanicznego II stopnia o specjalizacji Systemy i Urządzenia Przemysłowe lub pokrewne. 


Kurs przeznaczony jest dla studentów grupy 41U1 i jest realizowany jako część programu nauczania w II semestrze  lektoratu (ostatnim, przedegzaminacyjnym) na studiach magisterskich w związku z przejściem na zdalny tryb nauczania wobec trwania epidemii koronawirusa. 

Kurs będzie obejmował zagadnienia z zakresu Systemów i urządzeń przemysłowych, a zwłaszcza rurociągów, kruszarek, mieszalników oraz bezpiecznej pracy w obsłudze maszyn. Będą pojawiały się także ćwiczenia powtórkowe obejmujące słownictwo opanowane przez studentów w poprzednich semestrach.

Materiały będą pojawiać się na bieżąco (co 2 tygodnie) z przerwami na zajęcia synchroniczne (na MS Teams) oraz na testy.