Przedmiot przeznaczony do realizacji dla studentów II stopnia kierunku Matematyka, semestr IV (letni 2020/21). Kurs obejmuje 60 godzin (w tym: 30 h - wykład, 15 h - ćwiczenia, 15 h - laboratorium) i kończy się egzaminem.