Przedmiot przeznaczony do realizacji dla studentów ostatniego semestru II stopnia kierunku Matematyka. Na kurs składa się 30 h wykładu oraz 30 h ćwiczeń.