Kurs z Konstrukcji Betonowych II przeznaczony dla Studentów specjalności BIM, BHG, IDK