Pomocniczy kurs e-learningowy z przedmiotu Konstrukcje Betonowe Specjalne dla specjalności Mechanika Konstrukcji Inżynierskich.