Kurs z przedmiotu Grafika Komputerowa i Komunikacja Człowiek-Komputer dla studentów niestacjonarnych