Główne cele:

- Poszerzenie wiedzy o organizacji i technice przewozów lądowych, w tym spedycji. 

- Zapoznanie studentów z aktualna sytuacja na rynku przewozów towarów w transporcie drogowym.

- Zapoznanie studentów z ogólnymi warunkami przewozu ładunków w transporcie drogowym (dostęp do rynku zawodu przewoźnika, normy socjalne, normy techniczne, normy fiskalne, obciążenie kosztami użytkowania infrastruktury, ubezpieczenia)

- Zapoznanie studentów z szczegółowymi warunkami przewozu wybranych grup ładunkowych (przewozy zwierząt, ładunków szybko psujących się, materiałów niebezpiecznych, ładunków ponadgabarytowych)

- Zapoznanie studentów z warunkami funkcjonowania firm transportu drogowego w Polsce i UE na przykładzie konkretnego przypadku