Biomechaniczne aspekty projektowania wyrobów medycznych. 

Kierownik przedmiotu - dr inż. Sylwia Łagan

Prowadzący:

dr inż. Sylwia Łagan

dr inż. Magdalena Kromka - Szydek, prof. PK

dr inż. Zygmunt Dziechciowski