Materiały dla zapoznania się z praktycznym wykonywaniem badań geotechnicznych w terenie.