egzamin z modułu Chemii Fizycznej II dla studentów kierunku: Technologia Chemiczna