egzamin z modułu Chemia Fizyczna I dla studentów studiów I stopnia na kierunku: Technologia Chemiczna