Kurs adresowany jest do Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku budownictwo. Tematem realizowanym w ramach kursu jest projekt ściany oporowej lub szczelinowej a w szczególności sprawdzenie warunków nośności oraz stateczności ogólnej wybranej konstrukcji.