Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Techologia Chemiczna, który realizują przedmiot Podstawy Chemii w roku akademickim 2023/24