Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Technologia Chemiczna, którzy realizują ten przedmiot w roku akademickim 2022/23