Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Technologia Chemiczna, którzy realizują ten przedmiot w roku akademickim 2023/24