Kurs do zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania dla studentów studiów 1. stopnia kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Mechanicznym