Wykład z przedmiotu "Podstawy technologii leków" obejmuje zakres materiału związany z takimi zagadnieniami jak: 

  • Zapoznanie studentów z przemysłem farmaceutycznym.
  • Zapoznanie studentów z rysem historycznym rozwoju chemii i technologii leków.
  • Zapoznanie z systemami nazewnictwa leków. Zapoznanie z zależnościami struktury chemicznej związków leczniczych i ich działaniem biologicznym, na przykładzie wybranych grup leków.
  • Zapoznanie z budową chemiczną podstawowych preparatów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym.
  • Zapoznanie ze współczesnymi metodami projektowania i otrzymywania leków.