Kurs jest przeznaczony dla dyplomantów II stopnia Katedry L-4 i dotyczy szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnego energooszczędnego budownictwa uprzemysłowionego.