Administracja systemami Linux, Windows Server oraz usługami. Zajęcia projektowe, laboratorium oraz wykłady.