Surowce i procesy technologii nieorganicznej - wykłady oraz ćwiczenia. Obowiązkowy przedmiot realizowany na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna. Przedmiot składa się z 45 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń.  Wykłady oraz ćwiczenia  poruszają i wyjaśniają zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem m.in. surowców naturalnych oraz ich wykorzystaniem w przemyśle chemicznym.