Kurs z Mechaniki Ogólnej I, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, materiały do ćwiczeń, przykłady, filmy, zadania do samodzielnego rozwiązania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne, testy.