Kurs z Mechaniki Ogólnej I, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środków Transportu, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, zadania do samodzielnego rozwiązania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne, fora dyskusyjne.