Kurs przeznaczony do zajęć projektowych i laboratoryjnych z przedmiotu Systemy teleinformatyczne w transporcie dla studentów II stopnia kierunku Transport, semestr II.