Kurs dla studentów Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK, przygotowanie z matematyki do studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych