W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z narzędziami informatycznymi znajdującymi zastosowanie w nowoczesnym przemyśle.