Kurs dla studentów 2 semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej