Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami nieliniowego modelowania materiałów i konstrukcji. Na laboratoriach komputerowych realizowane są 3 projekty polegające na symulacji zachowania konstrukcji ze stali lub żelbetu przy obciążeniu statycznym lub dynamicznym. Przedmiot obejmuje seminarium z zespołowymi referatami studentów i kończy się egzaminem.