Kurs dotyczy przedmiotu Modelowanie Maszyn Metodami CAD na kierunku Inżynieria Środków Transportu