Kurs pomocniczy do zajęc z fizyki dla kierunki inżynierii chemicznej, grupa 10T,11T i 12T