Modelowanie Maszyn z wykorzystaniem metod Komputerowego wspomagania projektowania.