Zarządzanie Przedsięwzięciami Budowlanymi, zajęcia projektowe, studia sacjonarne II stopnia, kierunek budownictwo, semestr letni, rok akademicki 2021/2022