Projektowanie wspomagane komputerowo dla osób z gr. 14L, które nie uzyskały zaliczenia będąc w gr. 13L