Wykłady te    narodziły  się  jako   z podstawowego kursu Analizy funk
cjonalnej z wybranymi zastosowaniami. Kurs ten daje solidne podstawy do tego, aby
  zaczac analizowac specjalistyczna literature.
  Analiza funkcjonalna jest połaczeniem analizy matematycznej, algebry oraz topologii.
  Skupia sie ona na studiowaniu funkcjonałów oraz operatorów na (zazwyczaj) nieskoncze
nie wymiarowych przestrzeniach topologiczno-wektorowych. Wiekszosc twierdzen jest
  formułowana na tyle ogólnie, ze obejmuje cała game szczególnych przypadków. Stad
 jej nauka wyrabia umiejetnosc abstrakcyjnego myslenia. Metody analizy funkcjonalnej
  sa tak ogólne, ze czesto sa wykorzystywane w innych dziedzinach jak fizyka, informa111
tyka(metody numeryczne, teoria informacji, analiza algorytmów), czy telekomunikacja.
  Czytelnik, który chciałby skorzystac w pełni z ksiazki powinien ukonczyc kurs Analizy
  matematycznej oraz znac podstawy Algebry liniowej oraz Topologii na poziomie pierw114
szych lat kursów na uniwersytetach lub politechnikach.
 Materiał zawarty tutaj był testowany na kursach przedmiotu Analizy funkcjonalnej
  na Politechnice Krakowskiej i AGH.
  Na koncu ksiazki znajduje sie wybrana literatura dla osób które chciałyby kontynu118
owac naukę  Analizy funkcjonalnej na bardziej zaawansowanym poziomie. Umieszczono
  zarówno ksiazki polsko- jak i anglojezyczne.
  Mamy nadzieje, ze studiowanie Analizy funkcjonalnej da Czytelnikowi wiele radości
 i przygotuje go do wyzwań nowoczesnego świata.