Nauczenie podstawowych pojęć teorii obwodów w zakresie elementów, konfiguracji i własności obwodów
elektrycznych.

Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów wielkości elektrycznych, oraz podstawowych
obliczeń obwodów prądu stałego oraz sinusoidalnego jedno i trójfazowego.

Poznanie podstawowych własności analogowych, cyfrowych i mikroprocesorowych technik przetwarzania sy-
gnałów. Poznanie podstawowych struktur i własności układów cyfrowych.

Opanowanie podstawowych zasad programowania programowalnych układów logicznych i układów mikro-
procesorowych na przykładzie sterownika przemysłowego.