Kurs przeznaczony dla studentów II roku. Dotyczy egzaminu z przedmiotu  chemia fizyczna .