„Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie”, wykład, Kierunek

studiów: Transport, Forma studiów: stacjonarne, Stopień studiów: II,

Specjalności: Logistyka i spedycja (profil: Logistyka w

przedsiębiorstwie), sem. 3.