Kurs dla studentów I stopnia kierunku kierunku Środki Transportu i Logistyka.