W plikach zebrano podstawowe informacje z wykładów i ćwiczeń dla potrzeb przedmiotu Budownictwo Hydrotechniczne Ii  wraz z literaturą.